wgv logo
1. Basis berekeningsmethodiek aantal op te leiden leerlingen en stagiaires
Beste lezer,

Het instrument dat je nu op het punt staat te gebruiken is geschikt om inzicht te verkrijgen in de noodzakelijke omvang van het aantal leerling medewerkers en stagiaires binnen jouw organisatie om in jouw eigen toekomstige personeelsbehoefte te voorzien.

Het instrument pretendeert niet volledig te zijn, het is een soort 'quick scan' die het mogelijk maakt om het onderwerp opleiden op de agenda te zetten binnen uw organisatie in relatie tot de (toekomstige) personeelsbehoefte.

In een aantal stappen kan je op basis van gegevens uit jouw eigen organisatie of landelijk vastgestelde kengetallen komen tot een benadering van de opleidingsnoodzaak binnen jouw organisatie.

Met vragen of opmerkingen over het instrument kan je terecht bij WGV zorg en welzijn via
tel: 088 255 66 50 of [email protected].