wgv logoWGV Zorg en Welzijn
1. Basis berekeningsmethodiek aantal op te leiden leerlingen en stagiaires
Geachte lezer,

Het instrument dat u nu op het punt staat te gebruiken is geschikt om inzicht te verkrijgen in de noodzakelijke omvang van het aantal leerling medewerkers en stagiaires binnen uw organisatie om in uw eigen toekomstige personeelsbehoefte te voorzien.

Het instrument pretendeert niet volledig te zijn, het is een soort 'quick scan' die het mogelijk maakt om het onderwerp opleiden op de agenda te zetten binnen uw organisatie in relatie tot de (toekomstige) personeelsbehoefte.

In een aantal stappen kunt u op basis van gegevens uit uw eigen organisatie of landelijk vastgestelde kengetallen komen tot een benadering van de opleidingsnoodzaak binnen uw organisatie.

Met vragen of opmerkingen over het instrument kunt terecht bij Jan Wiggers van WGV Zorg en Welzijn via tel: 088 255 66 50 of [email protected].